• Register

Jak Uzyskać Zwrot Podatku VAT Za Materiały Budowlane Przy Budowie Domu?

0 votes
W podanych wyżej przypadkach jest możliwość sprzedaży auta po 1.01.2014 r, bez naliczania VAT. Osoby, które otrzymują z zagranicy należności z umów pracę, zlecenia i dzieło wykonywanych w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy czy zleceniodawcy, płacą podatek wyłącznie na rzecz polskiego fiskusa.image

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję skarżący Maria G. i Andrzej G. wnieśli uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji (organu I instancji - w całości, a organu odwoławczego w części dotyczącej ustalenia zobowiązania w podatku od towarów i usług na podstawie artwork.

Jeśli w 2013, to rozliczamy tę fakturę w 2013, a jesli po 2014 r. to zastosowanie mają obecne przepisy. Dla pewności musiałabym zajrzeć do umowy, ale jeśli jest zapłata chociaż częściowa to powstaje obowiązek w VAT. Samo rozszeżenie działalności na rynki zagraniczne nie powoduje z automatu konieczności bycia czynnym podatninkiem VAT. Być może będzie konieczność rejestracji na vat w Niemczech. VAT można odliczyc juz za kwiecień 2014. W niniejszym przypadku jest to kwiecień 2014 r.

W Polsce wprowadzono ją ponownie (istniała w okresie międzywojennym) dopiero w 1993. Boje sie ze jezeli teraz sie zglosze to beda mnie scigali ze musze zaplacic wszystkie podatki za wszystkie transakcje jakie byly kiedykolwiek. PS. Autorze, jeśli sprzedajesz rzeczy które masz >6 miesięcy (i jesteś oczywiście w stanie to udowodnić) to podatku płacić nie musisz.

W dodatkowych pismach procesowych jeden ze wspólników oraz radca prawny spółki polemizują z argumentacją przedstawioną w odpowiedzi na skargę, wskazując, iż przyjęcie stanowiska Izby Skarbowej prowadziłoby do uznania, że każdy osiągnięty rozliczenie pit 37 przez internet spółkę cywilną zysk bez woli wspólników powiększa ich wkłady i w związku z tym powinien podlegać opłacie skarbowej niezależnie od podatku dochodowego.image
asked Jan 5, 2015 in Arts & Humanities by MLIShannonor (180 points)
    

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 24, 2014 in Games by lungbemba (379,270 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 30, 2014 in Pets by lungbemba (379,270 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 29, 2014 in Family & Relationships by lungbemba (379,270 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2014 in Electronics by lungbemba (379,270 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
...